Ordförande har ordet

Jag hoppas att ni alla mår bra och tar väl hand om er i dessa tider. Styrelsens arbete har inte stannat till, vi arbetar dagligen med att främja medlemmarnas intressen genom att underhålla våra fastigheter och se till att vi följer vår budget. Rådande situation med covid-19 har även påverkat oss men vi försöker anpassa oss efter de rekommendationer som finns.

Årsstämman kommer nu att hållas onsdagen den 10 juni på Scandic hotell (bredvid ishallen). Kallelsen har idag delats ut till alla medlemmar tillsammans med en fullmakt för er som inte vill/kan delta, samt årsredovisningen. Hör av er till oss om ni har några funderingar.

Vill påminna om att det är viktigt att ni då och då rensar vattenlåsen i köket (under diskbänken) och i badrum (under handfaten och i golvbrunnen). Skulle ni drabbas av stopp i avloppet och det enbart är ett lokalt problem, alltså bara i er lägenhet, ligger ansvaret på er. Och en kostnad ni själva står för.

I garageentrén på Centralvägen 5 och i garaget har någon/några valt att ställa sitt skräp. Detta är väldigt tråkigt, så klart, och jag har flera gånger påpekat att det kostar föreningen pengar för bortforsling av dessa. Det är tyvärr inte kostnader som vi räknat med vilket gör att om budgeten spräcks pga. oförutsedda kostnader, så leder det till att avgif­ter höjs. Vi måste alla tänka på att vi bär ett ansvar. Det räcker tyvärr med att en person felar så drabbas alla i föreningen.

Samma sak gäller behållarna för sopor i garaget, man får inte slänga vad som helst där, dom är endast till för sopor från städning av era bilar. Om det slängs något annat, kommer inte städbolaget tömma behållarna vilket då in­ne­bär en extra­kostnad för föreningen att tömma.

Tvättstugan på innergården – Kvarnvägen 5a – är nu åter i bruk, ni har tillgång till den med er nyckel som tidigare.

Allt fler vill måla om på sina balkonger. Efter kontakt med Bygg- och miljökontoret, så har de meddelat att vi måste hålla oss till fasadens egen färg. För våra punkthus gäller således färgkod: S 0515-Y40R (NCS). För de övriga husen är det vit färg som gäller. Ett eget inlägg om detta kommer anslås på hemsidan.

Det var allt för denna gång, må väl!
Jennyfer

Publicerat i Aktuellt | Kommentarer inaktiverade för Ordförande har ordet

Info från ComHem

Se mer info på https://www.comhem.se/tv/digitalisering

Eventuella frågor om detta hänvisas till ComHem.
Publicerat i Aktuellt | Kommentarer inaktiverade för Info från ComHem

Ordförande har ordet

Vi lever just nu i ett exceptionellt läge och framtiden är ovis. Jag hoppas att ni alla mår bra och likaså era nära och kära. Det är under dessa tider som vi verkligen behöver varandra och måste visa hänsyn.

Den tilltänkta årsstämman är än så länge uppskjuten. Vi ser över våra möjligheter till hur vi ska kunna genomföra en stämma där så många som möjligt kan delta. Efter stämman kommer, av föreningen anlitade, advokater från Advokatbyrån Cederquist att dels presentera sig och även berätta om föreningens tvist. Jag vet att det är några av er som blivit varse om att det pågår en tvist. Vill dock förtydliga att ingen info kring detta har kommit från styrelsen då vi planerade att meddela om detta på årsstämman.

Vi har fått besked om att tvättstugan på Kvarnvägen 5A snart är återställd och kommer vara i bruk under maj. Stort tack för ert tålamod. Vi har dock ännu inte fått någon återkoppling gällande den polisanmälan som gjordes i samband med sabotaget av tvättstugan.

Jag vill påminna om den gränsdragningslista som tagits fram, utifrån våra stadgar, för att förtydliga underhållsansvaret mellan föreningen och bostadsrättsinnehavare (länk).
Ambitionen är att förtydliga vem som betalar för vad och ett exempel på detta är om det råder ett stopp i avloppet. I stadgarna står det ”Bostadsrättshavaren svarar inte för reparationer av de ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet, vatten och ventilation som föreningen försett lägenheten med och som tjänar mer än en lägenhet .” Detta innebär således att om det är ett stopp i avloppet som endast drabbar en bostad, så är det bostadsrättsinnehavarens ansvar och denne som får bekosta för åtgärden. Styrelsen kan vara behjälplig med att förmedla kontakter till entreprenörer som vi samarbetar med, men OM stoppet sitter ”lokalt” dvs endast i det avloppsrör som tjänar en bostad, så bekostas detta inte av föreningen.

Mer info kommer kontinuerligt så besök gärna hemsidan veckovis.

Ta hand om er!
Jennyfer

Publicerat i Aktuellt | Kommentarer inaktiverade för Ordförande har ordet

Info från ComHem

ComHem informerar om att deras digitalisering blir uppskjutet till den 8 september.

Mer info: http://m.info.comhem.se/nl/jsp/m.jsp?c=Gq4Qhnouq0mws8hGtOr8nA%3D%3D

Publicerat i Aktuellt | Kommentarer inaktiverade för Info från ComHem