Några ord om styrelsens arbete

Ibland har vi behov av att besöka en hyresgäst. Det kan vara för att kontrollera ett arbete som rör våra gemensamma anläggningar eller något annat. I dessa fall kommer vi aldrig ensam. Vi kommer alltid två och två när vi utför uppdrag som representanter för föreningen styrelse.

Publicerat i Aktuellt | Kommentarer inaktiverade för Några ord om styrelsens arbete

Årsstämma 2016

Vi har bokat tid för årsstämma. Den kommer att äga rum 20 April 2016.

Det är viktigt med bra medarbetare i styrelsen och det är alla medlemmars ansvar. Som förberedelse inför årsstämman håller valberedningen ett möte 29 Mars.
Läs mera här..

Publicerat i Aktuellt | Kommentarer inaktiverade för Årsstämma 2016

Gemensamma regler

Vid andrahandsuthyrning tas en årsavgift ut av föreningen. Vi vill också påminna om att all andrahandsuthyrning ska anmälas till styrelsen. Om man hyr ut sin lägenhet utan att anmäla det till styrelsen har styrelsen skyldighet att vidta åtgärder som efter varning kan leda till att lägenhetsinnehavaren förlorar sin besittningsrätt, d.v.s. inte får behålla sin lägenhet.

Renovering av lägenheter ska också anmälas till styrelsen då de innefattar kök, badrum och om man ändrar planlösningen. Detta har betydelse för våra gemensamma anläggningar som vatten, avlopp och ventilation. Målning och tapetsering behöver inte anmälas till styrelsen.

Tvättstugorna ska användas respektfullt. Arbetet ska vara avslutat och tvättstugan städad enligt anvisningarna innan nästa tvättid startar. Man får inte ha kvar kläder i torkskåp eller tumlare. Genom vårt nya bokningssystem så har vi kontroll över vem som använt tvättstugan och överträdelse kommer att kontrolleras. Efter varning kan även här besittningsrätten upphöra. Det är viktigt att ni som hyr ut era lägenheter i andra hand kontrollerar att era hyresgäster känner till och efterlever dessa regler då det är ni som är ansvariga.

Publicerat i Aktuellt | Kommentarer inaktiverade för Gemensamma regler

Åtgärder och reparationer

Vi har idag en förvaltare som hjälper oss med att se över behovet av åtgärder i och utanför våra fastigheter. De hjälper oss också med att ta in offerter samt är de som håller koll på att de arbeten vi köper in också blir utförda som det var meningen.

Fasadrenoveringen har som ni alla sett avslutats och våra hus ser fina och fräscha ut. Vi har heller ingen risk att fasaden släpper och orsakar skador.

Utomhus så kommer vi med start i vår att påbörja en hel del markarbeten. Marken har som ni sett sjunkit och vi har problem både vid garagenedfarter och entréer. Vi får dessvärre en sommar till med bygge och damm men sedan ska det bli fint.

Belysningen utomhus kommer också att åtgärdas i samband med markarbetena. Våra stolpar och armaturer behöver troligen bytas. Vi har under vintern bytt lampor många gånger men i vissa stolpar går de sönder omedelbart.

Belysningen i stora garaget har vi jobbat med under en längre tid. Först var tanken att byta ut lysrören mot bättre och energisnålare, men sedan visade det sig att armaturerna inte fungerar för den typen av lysrör. I detta arbete har det kommit fram att det föreligger något elfel som vi nu har folk som undersöker. Så det är på gång men osäkert när vi får full funktion igen.

Vi har haft en del problem med ventilationen i några trapphus och även här har vi nu ett avtal om skötsel och underhåll. Några arbeten som service av och i något fall byte av fläktmotorer är i gång

Publicerat i Aktuellt | Kommentarer inaktiverade för Åtgärder och reparationer