Aktuellt från styrelsen

Extrastämma

Vi har extrastämma med anledning av stadgeändring. Kallelse har delats ut till alla.
Tid: 17 September 19:00
Lokal: Messingen
Publicerat: 2015-09-10

Informationsblad

Senaste informationbladet kan ni läsa här.
Publicerat: 2015-09-10

Protokoll från årsstämman

På interna sidorna finns nu ett underskrivet protokoll från årsstämman.
Publicerat: 2015-05-24

Nytt infoblad och nya ordningsregler

Här kan du läsa Informationsblad Maj 2015

Under fliken ‘Intern Information’ finner du nu också den senaste versionen av vår ordningsregler.
Publicerat: 2015-05-04