Styrelsen

Ledamöter

Jennyfer Namazi
Ordförande

Björn Jonsson
Vice Ordförande
Fastighetsansvarig & Brandskyddsansvarig

Tina Hussein
Sekreterare
Ekonomi

Ove Berglund
Garage- & nyckelansvarig
Miljöansvarig

Mille Millqvist

Suppleanter

Eddie Blomqvist
Jesper Huzell
Xuhao Zhang

Revisor

Nexia Revision är föreningens externa revisor.

Valberedning
Kamoos Motazed
070-493 02 68
kamoskivani@gmail.com

Senast redigerat: 2019-11-27