Felanmälan

För enklare problem i lägenhten gör du alltid felanmälan till respektive husvärd. Ring på respektive tjänstetelefon, se nedan. Troligen möts du av en telefonsvarare, men denna lyssnas av minst två gånger dag.

Du kan också skicka ett mail på info@brfkorpkulla1.se

Om du inte får tag i husvärden och det gäller akuta problem kan du ringa till Dygnet fastighetsjour 08-18 70 00.
Observera att detta kostar pengar varje gång och får inte missbrukas.

Hus Husvärd Telefon
Centralv 3, 5 Kvarnv 1, 3, 5, 11
samt butikslokalerna
Lena Kennholt 070-590 95 31
Kvarnv 7, 9 Industriv 24, 26, 28 Åsa Olsson 070-590 95 86

Fel på hissar anmäls till ManKan Hiss

Mankan Hiss 0200-22 00 95

Problem med skadedjur anmäls till Anticimex

Anticimex  075-245 10 00

Föreningens försäkringsnr 112157 (Brandkontoret)

Senast redigerat: 2020-05-03