Information om stamspolningen

Postat den 22 februari, 2022

Hej.

Aviseringen för stamspolningen kommer nu att påbörjas utav vår entreprenör NHS.
Arbetet startar med punkthusen och preliminärt ser schemat ut på följande sätt:

Tisdagen den 1 mars mellan kl.08–15.
Kvarnvägen 7, stamspolning av 19 lägenheter samt fläktrum, sista dragningen av ledningarna sker via garaget.

Onsdagen den 2 mars mellan kl.08–15.
Kvarnvägen 9, stamspolning av 19 lägenheter samt fläktrum, sista dragningen av ledningarna sker via garaget.

Torsdag–Fredag den 3–4 mars mellan kl.08–15.
Kvarnvägen 11, stamspolning av 24 lägenheter samt fläktrum, sista dragningen av ledningarna sker via garaget.

Måndagen den 7 mars mellan kl.08–15.
Industrivägen 24, stamspolning av 19 lägenheter samt fläktrum, sista dragningen av ledningarna sker via garaget.

Tisdagen den 8 mars mellan kl.08–15.
Industrivägen 26, stamspolning av 19 lägenheter samt fläktrum, sista dragningen av ledningarna sker via garaget.

Onsdag-Torsdag den 9–10 mars mellan kl.08–15.
Industrivägen 28, stamspolning av 24 lägenheter samt fläktrum, sista dragningen av ledningarna sker via garaget.

Om man ej kan vara hemma under stamspolningen så lämnar ni i första hand er dörrnyckel i dörr tuben, och har ni inte tillgång till dörr tub så kommer NHS att stå i porten den aktuella dagen mellan kl.07:30-08:00 för mottagande av nycklar. Viktigt då är att ni märker upp er nyckel så att de kan lägga denna i brevinkastet efter utförd spolning.

Det är av yttersta vikt att samtliga lägenheter är tillgängliga vid stamspolningen för att den skall bli rätt utförd, och att vi därigenom minskar risken för vattenskador. Se även till så att avloppsrör, vattenlås och golvbrunnar är lätt tillgängliga under diskbänken och i badrum samt toaletter.

Brf Korpkulla 1
Styrelsen

Publicerat i Aktuellt | Kommentarer inaktiverade för Information om stamspolningen

ORDFÖRANDE HAR ORDET

Postat den 18 februari, 2022

Just nu ligger mycket arbete på att uppdatera förvaltningsberättelsen och allt annat som skall vara klart inför kommande årsmöte, och i år kommer årsmötet att genomföras på det mera traditionella sättet i Mässingen.
Vi har även fått möjligheten att tidigarelägga stamspolningen i föreningens samtliga fastigheter. Tyvärr sker det då med kort varsel, men vi hoppas på er förståelse och hjälp för att detta skall kunna genomföras på ett bra sätt. Företaget som föreningen har anlitat heter NHS (Nordisk Högtrycksspolning) och de kommer att påbörja sin avisering med start redan nästa vecka.
Vi har även beställt återställning utav markytan vid Kvarnvägen 1–3, mer exakt tidpunkt kommer att meddelas de berörda boende och lokalhyresgäster så fort vi vet vilken vecka det skall ske.
Vi arbetar även med att se hur vi skall hantera våra hushållssopor i framtiden. Det vi vet, är att vi inte längre kan använda våra befintliga soprum. Utan nu tittar vi på olika lösningar som är hållbara både utifrån kommunens perspektiv såväl som för oss boende. Vi kommer att hålla er uppdaterade via vår hemsida så fort vi har mer information att ge ut.
Vi kommer nu att påbörja arbetet med ombesiktningar av ventilationen, vilket i detta fall betyder återbesök hos samtliga där det står ”Detta vill vi att ni åtgärdar snarast möjligt, då OVK inte kommer att bli godkänd innan Er bostad har ombesiktats.” efter själva anmärkningarna.
Glöm inte att hålla er uppdaterade genom att besöka vår hemsida med jämna mellanrum!
Ta väl hand om er, varandra och våra fastigheter!
Björn

Publicerat i Aktuellt | Kommentarer inaktiverade för ORDFÖRANDE HAR ORDET

Sophanteringen

Det är Prezero Recycling AB, tidigare Sita Sverige och Suez Recycling, som sköter föreningens sophämtning på uppdrag utav kommunen. Under 2015 stoppade dåvarande Sitas Huvudskyddsombud det sätt som sophanteringen utfördes, genom manuella transporter från våra soprum till gatorna.

Föreningen erbjöds och tecknade då ett avtal 2015-10-01 med Sita att hämtningen skulle ske med en liten bil i samtliga våra fastigheter. För detta betalar vi i dagsläget ca. 48 000 kr inkl. moms per månad utöver det vi betalar till kommunen.

I mitten av december förra året började vi märka av att det var problem med sophämtningen, det hämtades inte på rätt dagar och ibland inte alls. Sophämtningen skall ske 2 gånger i veckan på samtliga våra adresser utom på Centralvägen 3B, där skall det hämtas 3 gånger i veckan.

Det visade sig att deras lilla bil var trasig och att den nya de har beställt inte är tillräckligt låg för att gå in i våra garage. Detta har resulterat i att PreZero har valt att säga upp avtalet ”Hämtning med liten bil”, avtalet löper ut 2022-06-30.

Fram till dess kommer PreZero att fortsätta att hämta våra sopor genom att backa ner en större bil till vår garageport på Industrivägen 22, och rulla sopkärlen fram dit. När det gäller punkthusen så kommer de att rulla kärlen ut till gatan.

Ovan på detta så har PreZero även haft en hög sjukfrånvaro under de två senaste månaderna, vilket vi alltför tydligt har märkt av. Vi är i kontakt med kommunen för att dels få en reducering av våra kostnader, men även för att höra vad de gör för att detta skall börja fungera på rätt sätt igen.

Kommunen kommer att anlita en ny entreprenör från och med 2022-10-01, och vi kan inte räkna med att den entreprenören, vilket vi i dagsläget inte vet vem det är, har tillgång till en liten bil.

Avfallshanteringen är en utav föreningens största fasta utgifter, ca. 845 000 kr/år. Och då är det den extrahanteringen vi har haft med liten bil en starkt bidragande orsak till den höga kostnaden.

Vi ser nu över hur vi bäst kan göra för att dels uppfylla de krav som ställs på oss som fastighetsägare, men samtidigt minska våra avfallshanteringskostnader.

Arbetet pågår för fullt, och vi kommer att fortsätta att lägga ut information här på vår hemsida så fort vi vet mera.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Publicerat i Aktuellt | Kommentarer inaktiverade för Sophanteringen

Vattenläcka Centralvägen 3 i källaren

Tyvärr behöver vi informera om att vi har haft en vattenläcka i förråden på Centralvägen 3b. Dom som är drabbade är dom som har förråd nummer 0001-0032. Läckan inträffade 20211231.
Vi har bestämt att hjälpa till med att ta hand om det som har skadats och skall slängas. Det finns ett tomt förråd i denna gång, som vi märkt upp, som kan användas av dom som drabbats för att ställa sånt som skall slängas. Vi kommer att ordna så att det som ställs där kommer tas omhand. Detta fram till 20220206.
Glöm inte att anmäla till ert försäkringsbolag om ni behöver söka ersättning för skadad egendom.

Publicerat i Aktuellt | Kommentarer inaktiverade för Vattenläcka Centralvägen 3 i källaren