Takreparationer på punkthusen

Taken har varit i dåligt skick och blivit reparerade under sommaren. Vi har efter behov bytt de delar som har varit felaktiga eller skadade. Anledningen till detta är att förhindra de fuktskador som har uppstått när taken har läckt in vatten till bland annat lägenheter under. Vi har kontrollerat, åtgärdat och förbättrat takkonstruktionen. Framför allt har vi åtgärdat de problem som tidigare fanns. Inga mögelskador har hittats under arbetets gång, vi har vidtagit åtgärder för att förhindra framtida mögelskador.

Det som återstår nu är att lägga in ny isolering på vindarna. Vi kommer också att förbättra tätningen på betongtaken på de översta balkongerna innan vintern. Utjämning av marken framför entréerna har inletts.

Rulla till toppen