Taggar & porttelefon

Taggar/blippar

För att komma in i portar och till grinden vid Centralvägen 3B används taggar/blippar. Det går vid behov att köpa fler taggar via våra husvärdar till en kostnad av 150 kr per tagg. Det är viktigt att meddela husvärdarna om en tagg går sönder eller tappas bort, så att den kan spärras i systemet.


Porttelefon

Via porttelefonen kan du släppa in besökare via din egen telefon. Om du inte är inkopplad, kontakta din husvärd. Läs nedan hur porttelefonen fungerar.

Instruktion för besökare

1Tryck på RING-knappen.PORT blinkar rött och ett pip hörs.
2Tryck på fyrkant-tangenten (#). 
3Knappa därefter in anropsnumret från listan vid porten.Om TELE börjar lysa rött är hyresgästens telefon upptagen, vänta en stund och börja om med RING-knappen.
4TELE blinkar grönt tills den boende svarar. TELE övergår då till fast grönt sken och samtalet är uppkopplat. 
5Den boende låser upp porten.Ett pip hörs, PORT lyser grönt under den tid porten är olåst.

Instruktion för boende

  1. Besökaren ringer upp via porttelefonen.
  2. Lyft luren och verifiera användarens identitet.
  3. Om du inte vill låsa upp porten, lägg på luren.
  4. För att låsa upp porten: Tala om att du låser upp och tryck 5 alt. # på din telefon (du måste själv testa om 5 eller # låser upp dörren, detta beror på typ av telefon).
  5. Lägg på luren.

Nummerpresentation

Våra porttelefoner har följande nummer som visas i din nummerpresentation eller mobil om någon ringer:

Centralvägen + Kvarnvägen 1 -508-437 339 31
Kvarnvägen 708-437 339 23
Kvarnvägen 908-437 339 24
Kvarnvägen 1108-437 339 22
Industrivägen 2408-437 339 21
Industrivägen 2608-437 339 33
Industrivägen 2808-437 339 32
Rulla till toppen