Allmän information

Ansvarsfördelning & att bo i bostadsrätt

Att bo i bostadsrätt innebär att vi gemensamt äger och ansvarar för våra fastigheter. Genom månadsavgiften betalar du och dina grannar för föreningens drift, underhåll, reparationer, investeringar och andra gemensamma utgifter. Det ligger i allas intresse att väl vårda vår gemensamma egendom på bästa sätt.

Boende i bostadsrätt innebär även en möjlighet att påverka och engagera dig i frågor som rör vårt gemensamma boende. Aktiva, engagerade och ansvarstagande medlemmar är en förutsättning för en välfungerande förening.


Renovering

Varje bostadsrättsinnehavare svarar själv för underhåll och reparationer i lägenheten. Vid renovering som innebär ändring i planlösning, ingrepp i bärande konstruktion, förändringar i ledningar för vatten, avlopp, värme, ventilation med mera krävs godkännande från styrelsen. Läs mer om vad som gäller i föreningens stadgar.


Stadgar & ordningsregler

Föreningens stadgar och ordningsregler är viktig information för alla boende att ta del av. Tänk på att ordningsreglerna även gäller för besökare och andrahandshyresgäster. Följ länkarna nedan för att ta del av stadgar och ordningsregler.

Stadgar för BRF Korpkulla 1
BRF Korpkulla 1 Ordningsregler


Andrahandsuthyrning

Om du vill hyra ut din lägenhet i andra hand krävs ett skriftligt godkännande från styrelsen. Att hyra ut utan godkännande kan utgöra grund för förverkande, dvs att du förlorar rätten till din lägenhet. Du som bostadsrättsinnehavare/förstahandshyresgäst bär fullt ansvar för lägenheten, även under tiden du hyr ut. Detta innebär att du är fortsatt ansvarig för att avgiften/hyran betalas i tid och att hyresgästen följer föreningens stadgar och ordningsregler.

Det krävs även att du har ett godkänt skäl för att hyra ut lägenheten. Det kan t ex vara provboende som sambo, arbete eller studier på annan ort/utomlands. Styrelsen godkänner andrahandsuthyrning ett år i taget.

Vill du ansöka om att hyra ut din lägenhet behöver styrelsen följande information: Dina uppgifter (namn, adress, lghnr, personnr, telefon och mail), vilken period du önskar hyra ut, skäl för uthyrningen samt namn, personnr, telefonnr och mail till dina tilltänkta hyresgäster. Informationen mailas till: info@brfkorpkulla1.se. Tänk på att inkomma med ansökan i god tid.

Notera att föreningen, i enlighet med rådande lagstiftning och våra stadgar, tar ut en årlig avgift för administreringen av andrahandsuthyrning. Avgiften utgörs av 10 % av ett prisbasbelopp per år, nuvarande avgift (2024) är 5730 kr/år.

Rulla till toppen