Boendeinformation

Underhållsansvar

I våra stadgar kan du läsa dig till vilket ansvar du som bostadsrättshavare har gällande underhållet i din bostadsrätt. 


Tvättstugor

  • Ett tvättpass är 3 timmar
  • Du kan boka två tvättpass per gång d.v.s. 6 timmar
  • Du kan boka maximalt 8 tvättpass per kalendermånad d.v.s. 24 timmar

Maskinerna kommer endast att kunna användas när tvättstugan är bokad.

På de platser där det finns två tvättstugor i samma byggnad har vi kallat dem för vänster resp. höger.

OBS!
Tänk på att passa tiden för tvättpassets slut, om du kommer för sent kan du inte längre öppna tvättstugan. Om passet efter dig inte är bokat kan du själv boka det passet och öppna dörren.

Men, om någon annan bokat passet direkt efter dig så måste du kontakta den personen, be om ursäkt för att du inkräktat på dennes tvättpass och be om att få hämta din tvätt. 

Ifall att tvättstugan är ostädad när ni kommer till ert pass uppmanar vi er att ta en bild och skicka denna till info@brfkorpkulla1.se. 

För att undvika att ni i er tur blir anmälda av nästa brukare är det förstås viktigt att ni städar när ert pass är över ändå.

Manual för manuell bokning

Internetbokning
För bokning via internet, klicka på länken Tvättbokning i menyn till höger. Som namn anger man sitt fullständiga lägenhetsnummer, tex 3105-0164 och som lösenord den nummer som delats ut i brevlådorna. Man kan byta lösenord på bokningssidan om man vill.


Bredband och TV

Bredband 1000/1000 Mbit/s från Bahnhof  finns via gruppavtal för alla i föreningen för 85 kr/mån. Denna kostnad tillkommer utöver månadsavgiften för bostadsrättsinnehavare. Hyresgäster kan också utnyttja detta erbjudande om de vill, men de måste inte.

Möjlighet till bredband från ComHem finns också i alla lägenheter men ingår inte i nåt gruppavtal.

För Digital-TV ingår basutbudet från ComHem.

OBS!
För att börja använda tjänsterna måste ni själva ringa till Bahnhof och teckna abonnemang. Det överförs inte vid till nästa boende vid flytt.


Garage

Föreningen har 132 garageplatser, varav 86 platser finns i form av underbyggd gård i anslutning till Centralvägen 3 – 5 och Kvarnvägen 1 – 5 med infart från Industrivägen 22. Övriga 46 platser är fördelade under punkthusen. Föreningen disponerar 4 p-platser för entreprenörer utomhus.
I varje punkthus finns ett gemensamt garage med 7 – 11 platser. Dessa kostar fr 705 kr/mån.

I stora garaget (Infart Industriv. 22) finns 24 öppna platser som kostar fr 705 kr/mån. Övriga platser är burar med gallergrindar. Vissa burar är för en bil, medan andra rymmer 2 – 3 bilar, var och en med egen grind. Storleken varierar från 11 – 22 m2/plats och hyran varierar från 705 kr/mån till 1100 kr/mån beroende på storlek.

Av brandsäkerhetsskäl är det viktigt att inte förvara brandfarligt material på garageplatserna. Det innebär bland annat att bensindunkar, koncentrerad spolarvätska och dyl. inte får förvaras löst på garageplatsen.

Föreningen har 2 st städdagar per år där garagen behöver tömmas för sopstädning, ALLA bilar skall då flyttas ut från garagen.
Ej flyttat fordon kommer att bli debiterad en avgift om 1000kr.

Vill du ha en garageplats, eller byta plats, kontakta Ove Berglund på ove@berglundinvest.se

För att ställa sig i kö för garageplats vänligen maila in adress och lägenhetsnummer (det som står på er ytterdörr), telefon nummer, mail adress och så klart ert namn. Detta så vi vet vem som står i kön och hur vi skall få kontakt när plats är ledig.

Tilldelning av garageplatser vid kö
Platser tilldelas efter kötid. Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och lokalhyresgäster behandlas lika, d.v.s. ingen av dessa grupper har någon förtur.
Boende som tidigare inte har någon plats går före boende som redan har en plats.
Boende hänvisas om möjligt plats i det hus där bostaden är belägen.
Den som bor på Kvarnvägen 7 – 11 och på Industrivägen 24 – 28 och inte får plats i eget hus tilldelas i första hand plats i stora garaget. Därefter kan man stå i kö för byte till egna huset.

2023-05-16 är det 7 personer i kö för en garageplats. 


Cyklar

Punkthusen är försedda med cykelställ där boende kan förvara sina cyklar. Kvarnvägen 1-5 samt Centralvägen 3b-5 har ett cykelhus på innergården Centralvägen/Kvarnvägen som boende kan nyttja. Nyckeln är samma som till din tvättstuga.


Föreningslokalen

För bokning kontakta er husvärd. Dom kommer också vara behjälpliga med upplåsning och (av)larmning av lokalen. Föreningen tar inte ut någon avgift för bokning av lokalen. Den är bara för oss som är boende i föreningen.


Taggar/blippar

Det går att köpa nya eller fler taggar genom våra husvärdar. Kostnaden för en tagg (oavsett om det är en ersättare för en trasig/borttappad tagg) är 150 kronor. Vi behöver också er hjälp att ta bort taggar som inte skall finnas i systemet. Vänligen meddela vilken tagg som är trasig eller har tappats bort så den kan avaktiveras. 


Flaggning

Flaggansvarig för föreningen är Kenneth Malm, telnr 0723-047960.


Hyra och månadsavgifter

Administration av hyra och månadsavgifter sköts av vår ekonomiska förvaltare Allabrf.

Kontaktvägar

boende@allabrf.se

Tel: 08 684 422 22 (telefontid kl 9:00-12:00)

www.allabrf.se


Tilläggsförsäkring (brf-tillägget)

Boenden tecknar detta tillägg enskilt. 


Porttelefon

Om du inte är inkopplad, kontakta din husvärd.

Så här fungerar det:
Instruktion för besökare

1 Tryck på RING-knappen. PORT blinkar rött och ett pip hörs.
2 Tryck på fyrkant-tangenten (#)  
3 Knappa därefter in anropsnumret från listan vid porten Om TELE börjar lysa rött är hyresgästens telefon upptagen, vänta en stund och börja om med RING-knappen.
4 TELE blink grönt tills hyresgästen svarar. TELE övergår då till fast grönt sken och santalet är uppkopplat.  
5 Hyresgästen låser upp porten. Ett pip hörs, PORT lyser grönt under den tid porten är olåst.

Instruktion för boende

  1. Besökaren ringer upp via porttelefonen.
  2. Lyft luren och verifiera användarens identitet.
  3. Om du inte vill låsa upp porten, lägg på luren.
  4. För att låsa upp porten: Tala om att du låser upp och tryck 5 alt. # på din telefon. (Beroende på telefontyp öppnas porten antingen med 5 eller #. Detta måste du själv testa).
  5. Lägg på luren.

Nummerpresentation

Våra porttelefoner har följande nummer som visas i din nummerpresentation eller mobil om någon ringer:

Centralv. +Kvarnv. 1 -5 08-437 339 31
Kvarnv. 7 08-437 339 23
Kvarnv. 9 08-437 339 24
Kvarnv. 11 08-437 339 22
Industriv. 24 08-437 339 21
Industriv. 26 08-437 339 33
Industriv. 28 08-437 339 32

Uppdaterat 2023-04-28