Felanmälan

Du har en skyldighet att göra en felanmälan om du upptäcker fel i vår fastighet. Detta gäller vid fel i allmänna utrymmen (trapphus, källargångar, dörrar/grindar, fönster, etc) både inomhus och utomhus såväl som fel på utrustning i bostaden, tvättstugan, garaget etc.

Felanmälan görs till SVEFAB på något av följande sätt:

Telefon: 020-544 022 (vardagar 07.00-16.00)
Hemsida: www.svefab.com
E-post: info@svefab.com


Vid akuta fel – kvällar & helger

Ring jouren för fel som inte kan vänta till nästa vardag – tex en vattenläcka, elfel som kan leda till brand eller annat akut fel som uppstått.

Ring INTE jouren för småfel, för då kan du i vissa fall själv få stå för kostnaden för utryckningen om det visar sig inte vara akut.

Dygnet Runt Service Fastighetsjour AB
Telefon: 08-18 70 00 
(vardagar efter kl 16.00 och innan kl 07.00 samt helgdagar)


Fel på hissar

Fel på hissar anmäls direkt till S:t Eriks Hiss. Tänk på att försäkra er om att felet inte beror på grus i dörrspåren. Vid utryckning i dessa fall debiteras föreningen i onödan.

S:t Eriks Hiss 
Telefon: 08-522 258 00


Skadedjur

Problem med skadedjur anmäls till Anticimex.

Anticimex 
Telefon: 075-245 10 00


Försäkringsärenden

Föreningens försäkringsnummer är 112157 (Brandkontoret).


Husvärdar

Frågor om nycklar, förråd, avstängning av vatten, huvudsäkringar eller tvättmaskiner – kontakta någon av husvärdarna, vardagar kl 08 – 17. Övrig tid eller om inget svar – lämna ett meddelande så blir du uppringd så fort möjlighet ges.

Kontaktuppgifter till husvärdarna:
Rune Sundvall, 070-590 95 31
Åsa Olsson, 070-590 95 86


Senast redigerat: 2023-05-29