Felanmälan

Du har en skyldighet att göra en felanmälan om du upptäcker fel i vår fastighet. Detta gäller vid fel i allmänna utrymmen (trapphus, källargångar, dörrar/grindar, fönster, etc) både inomhus och utomhus såväl som fel på utrustning i bostaden, tvättstugan, garaget etc. Bostadsrättsinnehavare är i regel underhållsansvariga för sin egen lägenhet, om inte annan ansvarsfördelning framgår av stadgarna. En del fel kan anmälas direkt till våra husvärdar. Vid osäkerhet kring vem du ska vända dig till, rådgör med husvärdarna i första hand.

Felanmälan görs till SVEFAB på något av följande sätt:
Telefon: 020-544 022 (vardagar 07.00-16.00)
Hemsida: www.svefab.com
E-post: info@svefab.com


Husvärdar

Frågor om nycklar, förråd, avstängning av vatten, belysning, huvudsäkringar eller tvättmaskiner – kontakta någon av husvärdarna, vardagar kl 08 – 17. Övrig tid eller om inget svar – lämna ett meddelande så blir du uppringd så fort möjlighet ges.

Kontaktuppgifter till husvärdarna:
Rune Sundvall, 070-590 95 31

Åsa Olsson, 070-590 95 86


Vid akuta fel – kvällar & helger

Ring jouren för fel som inte kan vänta till nästa vardag – t ex en vattenläcka, elfel som kan leda till brand eller annat akut fel som uppstått. Ring inte jouren för småfel, för då kan du i vissa fall själv få stå för kostnaden för utryckningen om det visar sig inte vara akut.

Dygnet Runt Service Fastighetsjour AB
Telefon: 08-18 70 00 
(vardagar efter kl 16.00 och innan kl 07.00 samt helgdagar)


Fel på hissar

Fel på hissar anmäls direkt till S:t Eriks Hiss. Tänk på att försäkra er om att felet inte beror på grus i dörrspåren. Vid utryckning i dessa fall debiteras föreningen i onödan.

S:t Eriks Hiss 
Telefon: 08-522 258 00


Skadedjur

Problem med skadedjur anmäls till Anticimex.

Anticimex 
Telefon: 075-245 10 00


Försäkringsärenden

Föreningens försäkringsnummer är 112157 (Brandkontoret).


Senast uppdaterat:
2023-11-01

Rulla till toppen