Garage, cyklar & lokal

Garage

Föreningen har 132 garageplatser, varav 86 platser finns i form av underbyggd gård i anslutning till Centralvägen 3 – 5 och Kvarnvägen 1 – 5 med infart från Industrivägen 22. Övriga 46 platser är fördelade under punkthusen. Föreningen disponerar 4 p-platser för entreprenörer utomhus.
I varje punkthus finns ett gemensamt garage med 7 – 11 platser. Dessa kostar från 705 kr/mån.

I stora garaget (infart Industrivägen 22) finns 24 öppna platser som kostar fr 705 kr/mån. Övriga platser är burar med gallergrindar. Vissa burar är för en bil, medan andra rymmer 2 – 3 bilar, var och en med egen grind. Storleken varierar från 11 – 22 m2/plats och hyran varierar från 705 kr/mån till 1100 kr/mån beroende på storlek.

Av brandsäkerhetsskäl är det viktigt att inte förvara brandfarligt material på garageplatserna. Det innebär bland annat att bensindunkar, koncentrerad spolarvätska och dyl. inte får förvaras löst på garageplatsen.

Föreningen har 2 st städdagar per år där garagen behöver tömmas för sopstädning. Parkeringsplatsen ska då tömmas helt och bilar ska flyttas ut från garagen. Boende som ej tömmer sin parkeringsplats på städdagen blir debiterade en avgift om 1000 kr.

Vill du ha en garageplats, eller byta plats, kontakta Åsa Olsson på asaolsbrf@gmail.com

För att ställa sig i kö för garageplats vänligen maila in din adress, lägenhetsnummer (det som står på er ytterdörr), telefonnummer, mailadress och ert namn. Detta så vi vet vem som står i kön och hur vi ska få kontakt när plats är ledig.

Tilldelning av garageplatser vid kö
Platser tilldelas efter kötid. Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och lokalhyresgäster behandlas lika, d.v.s. ingen av dessa grupper har någon förtur. Boende som tidigare inte har någon plats går före boende som redan har en plats. Boende hänvisas om möjligt plats i det hus där bostaden är belägen.
Den som bor på Kvarnvägen 7 – 11 och på Industrivägen 24 – 28 och inte får plats i eget hus tilldelas i första hand plats i stora garaget. Därefter kan man stå i kö för byte till egna huset.

2024-02-28 är det 6 personer i kö för en garageplats.


Cykelförråd

Punkthusen (Kvarnvägen 7-11 och Industrivägen 24-28) är försedda med cykelställ där boende kan förvara sina cyklar. Kvarnvägen 1-5 samt Centralvägen 3B-5 har ett cykelhus på innergården Centralvägen/Kvarnvägen som boende kan nyttja. Nyckeln är samma som till din tvättstuga.


Föreningslokal

Föreningen har en lokal på innergården (Kvarnvägen 5B) som kan bokas för fest eller annan sammankomst. Lokalen kan enbart bokas av boende i föreningen och ingen avgift tas ut för detta. Kontakta husvärd om du är intresserad av att boka lokalen. Husvärdarna är även behjälpliga med upplåsning, av- och pålarmning av lokalen. Kom ihåg att föreningens ordningsregler gäller även för föreningslokalen, och att samtliga utrymmen ska lämnas väl städade.

Rulla till toppen