Städdag 2018

DAGS FÖR STORSTÄDNING

Inkommande helg, den 12 till 14 oktober, kan ni städa förråd och slänga grovsopor.

Containrarna kommer som vanligt att stå vid tvättstugorna på Industrivägen 24 A.

Ni får inte lämna Asbest, batterier, tryckimpregnerat virke, blåbetong, färg, oljehaltiga massor, gaspatroner, Lösnings- samt kemikaliemedel.
Om det ligger felsorterat avfall i containern kommer föreningen dvs. vi medlemmar att få betala felsorteringsavgift så tänk på vad ni slänger.

Tidningar och papper kan ni alltid lämna i tidningscontainern utanför Industrivägen 28 och det finns en återvinningsstation för förpackningar vid pendlarparkeringen på Runbysidan, dvs. andra sidan stationen. El-avfall och farligt avfall måste ni själva åka med till återvinningscentralen i Smedby. Där kan ni lämna i princip vad som helst och det är gratis för privatpersoner.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

Rulla till toppen