Informationsblad Juli

Vi ber om ursäkt för att informationen inte lagts upp på hemsidan samtidigt som den satts upp i trapphusen, en miss från våran sida.

Informationsblad Juli 2019

Avgiftshöjning för bostadsrätter
Styrelsen har beslutat att från och med Oktober i år höja årsavgiften på våra bostadsrätter med 20%. Bakgrunden till detta är att vi trots ökande utgifter inte har höjt avgiften sedan föreningen grundandes för över 8 år sedan. 20% kan se mycket ut i ett svep, men hade ökningen skett successivt över 8år så hade ökningen per år legat på ~2.3%, i linje med både löner och inflation.

Föreningens ekonomi idag
Idag finansierar vi våra ökade kostnader och förbättringsarbeten med att successivt sälja av de hyresrätter vi har kvar i föreningen. Vi i styrelsen ser det inte som hållbart i längden att sälja av våra tillgångar för att täcka löpande kostnader. En hyresrätt drar dessutom in mer pengar till föreningen än vad en bostadsrätt gör, med resultat att våra intäkter sänks med varje såld hyresrätt.

Lån och soliditet
I vår senaste årsredovisning visade föreningen en soliditet på 40%. Det innebär att 60% av föreningens tillgångar är finansierade av lån. Räntan på våra lån är en av våra största utgiftsposter trots Sveriges rekordlåga ränta. Utöver att detta gör oss sårbara för framtida räntehöjningar så skadar det vår kreditvärdighet. Om vår kreditvärdighet skulle hindra oss från att ta lån kan det sätta oss i en prekär situation vid ett oväntat renoveringsbehov.

Målsättning
Vårt mål med avgiftshöjningen är därför att skapa oss ett överskott som kan nyttjas till att amortera delar av våra lån och öka vår soliditet till 50%. Med en ökad soliditet ökar vi både vår kreditvärdighet och sätter oss i en tryggare position att hantera framtida räntehöjningar.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

Rulla till toppen