Ordförande har ordet

Vi lever just nu i ett exceptionellt läge och framtiden är ovis. Jag hoppas att ni alla mår bra och likaså era nära och kära. Det är under dessa tider som vi verkligen behöver varandra och måste visa hänsyn.

Den tilltänkta årsstämman är än så länge uppskjuten. Vi ser över våra möjligheter till hur vi ska kunna genomföra en stämma där så många som möjligt kan delta. Efter stämman kommer, av föreningen anlitade, advokater från Advokatbyrån Cederquist att dels presentera sig och även berätta om föreningens tvist. Jag vet att det är några av er som blivit varse om att det pågår en tvist. Vill dock förtydliga att ingen info kring detta har kommit från styrelsen då vi planerade att meddela om detta på årsstämman.

Vi har fått besked om att tvättstugan på Kvarnvägen 5A snart är återställd och kommer vara i bruk under maj. Stort tack för ert tålamod. Vi har dock ännu inte fått någon återkoppling gällande den polisanmälan som gjordes i samband med sabotaget av tvättstugan.

Jag vill påminna om den gränsdragningslista som tagits fram, utifrån våra stadgar, för att förtydliga underhållsansvaret mellan föreningen och bostadsrättsinnehavare (länk).
Ambitionen är att förtydliga vem som betalar för vad och ett exempel på detta är om det råder ett stopp i avloppet. I stadgarna står det ”Bostadsrättshavaren svarar inte för reparationer av de ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet, vatten och ventilation som föreningen försett lägenheten med och som tjänar mer än en lägenhet .” Detta innebär således att om det är ett stopp i avloppet som endast drabbar en bostad, så är det bostadsrättsinnehavarens ansvar och denne som får bekosta för åtgärden. Styrelsen kan vara behjälplig med att förmedla kontakter till entreprenörer som vi samarbetar med, men OM stoppet sitter ”lokalt” dvs endast i det avloppsrör som tjänar en bostad, så bekostas detta inte av föreningen.

Mer info kommer kontinuerligt så besök gärna hemsidan veckovis.

Ta hand om er!
Jennyfer

Rulla till toppen