Avier från Simpleko

Som många har märkt så har våra månadsavier levererats från ett nytt företag som heter Simpleko.

Förvaltning i Östersund/RB Ekonomi som tidigare skickat ut dessa avier har genom en sammanslagning med RB Fastighetsägare nu blivit Simpleko.

Styrelsen har alltså inte bytt ekonomisk förvaltare och har heller inte tagit något beslut i frågan. I följebrevet som följt med avierna står detta förklarat och det ger er boende också möjlighet att via deras portal kunna logga in och ta del av era avier digitalt.

Ni kan med ert Bank-ID logga in via https://portal.simpleko.se/kundportal/login

Rulla till toppen