Viktigt om våra portar

Som många av er redan uppmärksammat så fungerar inte portkoden längre.

Dessa portkoder var aldrig tilltänkta att användas av boende utan endast till serviceföretag som behövde komma in i våra fastigheter. Dock har dessa koder spridits och även obehöriga har påvisats i våra fastigheter.

Våra fastigheter är endast till för oss boende och hyresgäster som hyr lokaler i föreningen. Därför har nu dessa portkoder tagits bort och kommer INTE ersättas med nya koder.

För att öka säkerheten ytterligare och förhindra att obehöriga vistas i våra fastigheter har vi även monterat en dosa på insidan av den svarta galler-grinden som vetter ut mot Centralvägen. Detta innebär att porten går inte att öppna utan ”blipp”/tagg från något håll.

Vi behöver alla hjälpas åt för att öka tryggheten i våra fastigheter, det är därför extra viktigt att ni anmäler ifall ni tappar bort en tagg. Detta gör ni genom att maila till info@brfkorpkulla1.se. En ny tagg kostar 150 kr.

Rulla till toppen