Årsredovisning 2021

Årsredovisningen för 2021 år nu under interninformation. Den är bara ett utkast och ännu inte revidera och kommer uppdateras så snart revisorn är klar med sitt arbete.

2022-04-05

Nu uppdaterad med den rätta. Vänligen gå in på Intern information för att ta del av Årsredovisningen.

Rulla till toppen