ORDFÖRANDE HAR ORDET

Postat november 2022

Vill börja med att tacka alla som hjälpte till på städdagen, väldigt bra uppslutning och hjälp för att få till rensning av våra gemensamma ytor. TACK!
Ny städdag kommer att spikas mot vårkanten igen.

Föreningens tvist i Attunda tingsrätt avseende Leaugit-bolagen avslutades torsdag 10 november.
Tingsrätten har informerat att dom kommer att meddelas den 13 februari

Kort info från Advokatfirman Cederquist KB:
Sammanfattningsvis bedömer vi att det finns goda förutsättningar för att tingsrätten anser att det ska utgå större ersättning till föreningen än vad som ska utgå till Leaugit-bolagen, dvs. att under alla omständigheter ska föreningen inte betala något ytterligare till Leaugit-bolagen, vilket var huvudsyftet med tvisten och med att genomföra förhandlingen

Mer information gällande tvisten kommer ut på vår hemsida.

Lite kort info vad som sker i vår förening just nu:

  • Åtgärder gällande vår brand port i stora garaget är igång.
  • Avtalet gällande sophanteringen är bytt till Urbaser
  • Schneider byter ut restade givare till styrsystemen för ventilation / värme
  • St Eriks hiss har utfört en större hissreparation på Kvarnvägen 9 / Kvarnvägen 7 / Industrivägen 24.
  • Nytt elavtal är under utredning med Boo energi


Då intresset har varit stort gällande en informationsdag önskas att ni skickar in förslag på frågor till info@brfkorpkulla1.se vi kommer sammanställa dessa och ta med oss på informationsdagen som kommer ske under februari 2023

Ordförande
Johan

Rulla till toppen