Gemensamma regler

Vid andrahandsuthyrning tas en årsavgift ut av föreningen. Vi vill också påminna om att all andrahandsuthyrning ska anmälas till styrelsen. Om man hyr ut sin lägenhet utan att anmäla det till styrelsen har styrelsen skyldighet att vidta åtgärder som efter varning kan leda till att lägenhetsinnehavaren förlorar sin besittningsrätt, d.v.s. inte får behålla sin lägenhet.

Renovering av lägenheter ska också anmälas till styrelsen då de innefattar kök, badrum och om man ändrar planlösningen. Detta har betydelse för våra gemensamma anläggningar som vatten, avlopp och ventilation. Målning och tapetsering behöver inte anmälas till styrelsen.

Tvättstugorna ska användas respektfullt. Arbetet ska vara avslutat och tvättstugan städad enligt anvisningarna innan nästa tvättid startar. Man får inte ha kvar kläder i torkskåp eller tumlare. Genom vårt nya bokningssystem så har vi kontroll över vem som använt tvättstugan och överträdelse kommer att kontrolleras. Efter varning kan även här besittningsrätten upphöra. Det är viktigt att ni som hyr ut era lägenheter i andra hand kontrollerar att era hyresgäster känner till och efterlever dessa regler då det är ni som är ansvariga.

Rulla till toppen