Åtgärder och reparationer

Vi har idag en förvaltare som hjälper oss med att se över behovet av åtgärder i och utanför våra fastigheter. De hjälper oss också med att ta in offerter samt är de som håller koll på att de arbeten vi köper in också blir utförda som det var meningen.

Fasadrenoveringen har som ni alla sett avslutats och våra hus ser fina och fräscha ut. Vi har heller ingen risk att fasaden släpper och orsakar skador.

Utomhus så kommer vi med start i vår att påbörja en hel del markarbeten. Marken har som ni sett sjunkit och vi har problem både vid garagenedfarter och entréer. Vi får dessvärre en sommar till med bygge och damm men sedan ska det bli fint.

Belysningen utomhus kommer också att åtgärdas i samband med markarbetena. Våra stolpar och armaturer behöver troligen bytas. Vi har under vintern bytt lampor många gånger men i vissa stolpar går de sönder omedelbart.

Belysningen i stora garaget har vi jobbat med under en längre tid. Först var tanken att byta ut lysrören mot bättre och energisnålare, men sedan visade det sig att armaturerna inte fungerar för den typen av lysrör. I detta arbete har det kommit fram att det föreligger något elfel som vi nu har folk som undersöker. Så det är på gång men osäkert när vi får full funktion igen.

Vi har haft en del problem med ventilationen i några trapphus och även här har vi nu ett avtal om skötsel och underhåll. Några arbeten som service av och i något fall byte av fläktmotorer är i gång

Rulla till toppen