Nytt tvättbokningssystem

Ett elektroniskt tvättbokningssytem har införts i våra tvättstugor.

Till och med 2014-06-01 gäller endast bokningar med nuvarande nyckeltavla, men du kan redan nu göra en elektronisk bokning för tvätt efter detta datum.

Fr. o. m. 2014-06-02 kommer man endast att kunna öppna tvättstugorna med någon av kodbrickorna som hör till din lägenhet, och under den tid som du har bokat.

Bokning kan göras på två sätt, antingen genom att gå till tvättstugan och göra en bokning med din kodbricka, eller genom att boka från föreningens hemsida på din dator.

Hela dygnet är indelat i tvåtimmarspass, och du kan ha max. två sådana pass bokade samtidigt. Om du bokat två pass, så kan du boka in ett nytt så snart det första passet är avslutat.

På de platser där det finns två tvättstugor i samma byggnad har vi kallat dem för vänster resp. höger.

OBS! Tänk på att passa tiden för tvättpassets slut, om du kommer för sent kan du inte längre öppna tvättstugan. Om passet efter dig inte är bokat kan du själv boka det passet och öppna dörren.

Men, om någon annan bokat passet direkt efter dig så måste du kontakta den personen, be om ursäkt för att du inkräktat på dennes tvättpass och be om att få hämta din tvätt. Har du frågor om bokningssystemet, kontakta Kalle Rydling, 0702 366 786.

För bokning via internet, gå in på föreningens hemsida och klika på fliken ”Tvättbokning”.

Rulla till toppen