Frågor på årsstämman

På årsstämman kom det upp en fråga om punkten ”Övriga driftskostnader” under noten ”Driftskostnader”, och vad som doldes under denna. Här är svaret:

  • Entremattor 67 002 kr
  • Sotning 1 730 kr
  • Snöröjning och sandning 106 236 kr
  • Hissbesiktning 22 907 kr
  • Yttre skötsel 136 851 kr
  • Underhåll av installationer 8 558 kr
  • Bevakning och jour 15 132 kr
Rulla till toppen