Möte med valberedningen den 18 mars!

Valberedningen välkomnar till förberedelse inför
Årsmöte 2019, för de som intresserade av suppleant
eller styrelseposter.
…………………………………………………………………………………
Mötet kommer hållas måndagen den 18 mars mellan kl 19.00 – 20.00 i
föreningslokalen på Kvarnvägen 5b.

Intresserade får gärna föranmäla sig till Kamoos Motazed kivani på
telefonnummer: 0704930268, eller mail: kamoskivani@gmail.com.
Det går även bra att kontakta Kamoos eller Mauricio vid tidigare tillfälle.

Med vänliga hälsningar,
Kamoos Motazed Kivani
Mauricio Robleto Abaunza
mauricio.robleto@bredband.net

Rulla till toppen