Informationsblad April 2019

OVK
Nu är det dags att göra OVK (Obligatorisk ventilationskontroll) samt energideklaration för
BRF Korpkulla1.
Det innebär att vi kommer behöva ha åtkomst till samtliga lägenheter. Målet med detta är
att se om ventilationssystemet fyller sitt ändamål, i slutändan bör detta även leda till att vi
kan bli av med bekymmer en del medlemmar har, i form av att känna av matos och andra
dofter från grannarna samt justera trycket så ljudnivån blir optimerad. Mer information om detta skickas ut så fort vi fått en tidsplan.

Stamspolning
Stamspolning är aktuellt under 2019 och kommer att aviseras när detta kommer ske.

Öppna balkonger i punkthusen 12st
I våra punkthus har vi haft en plan om att byta ut de tunga betongblomlådorna som står på översta våningarna mot ett balkongräcke. Detta är pga. att tyngden från betonglådorna förstör tätskiktet samt fasaden enligt ett besiktningsprotokoll från Eminenta. Vi har som ni vet haft en hel del andra projekt som varit kostsamma, exempelvis, takrenovering, fasadrenovering, markarbete samt hissbyte. Detta gjorde att vi behövde vänta med att utföra balkongarbetet i väntan på bättre likviditet.
Nu till sommaren är det dags och tidsplaner kommer att skickas ut till de som bor i dessa
typer av lägenheter.

Gården
Upprustning av innergården kommer fortsätta för allas trevnad.
Vi håller på att se över lösningar gällande buskar, staket och grill.

Belysning
Portbelysning utomhus är något som vi håller på att byta ut, vi vet att det har varit mörkt utanför många portar.
Arbetet sker löpande.

Trapphusen
Vi kommer löpande att komplettera målningen i trapphusen som inte är klara än.

Plattsättning Kvarnvägen 1-3 (Utomhus)
Plattsättning vid Kvarnvägen 1-3 kommer att utföras innan vintern 2019.

Vårstädning
Vi har beställt containrar som kommer stå som vanligt på innegården mellan 10 – 12 Maj.
Mer information om det kommer.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

Rulla till toppen