Ordförande har ordet

Hej alla medlemmar!

Den 10 oktober hade styrelsen sammanträde och i samband med detta valde vi att bjuda in er medlemmar för att ni skulle få tillfälle att komma och träffa oss i styrelsen. Det gläder mig att säga att det var väldigt många som kom. 

Nästa styrelsemöte är den 14 november och då är ni välkomna att träffa oss mellan klockan 19:00-19:30. Var snälla och respektera den tiden då vi startar vårt styrelsemöte därefter. 

Något som jag vill belysa och skapa en bättre förståelse kring är skillnaden mellan ”er” och ”oss”. Många tror att det är vi i styrelsen som äger våra fastigheter och att medlemmarna endast har köpt sin egen lägenhet, eller rätten till sin egen lägenhet. Och ansvarar bara för sin lägenhet. Detta stämmer inte – det finns inget ”vi” och ”ni”. Föreningen dvs. ”vi” äger 100% av marken och fastigheterna. Varje enskild medlem har köpt en andel i föreningen. Vi äger alltså en andel i föreningen och den ger oss rätten att bo i en lägenhet i föreningens fastighet.  Andelen innebär också att man åtar sig de rättigheter och skyldigheter som medföljer.

Varför skriver jag om detta nu då?

Jo, detta innebär att vi alla som är medlemmar har en skyldighet att ta hand om föreningens mark och fastighet. Mycket riktigt så har styrelsen blivit utsedd till att skapa en ”långsiktig bärkraft i fastigheten” genom att förvalta den. Men om vi medlemmar inte hjälper till att ta hand om den, kommer styrelsen att behöva köpa in de tjänster som behövs för att kunna underhålla fastigheten. Dessa tjänster kostar pengar, som betalas med medlemmarnas avgifter. Om inte avgifterna som medlemmarna betalar täcker de kostnader som finns – måste avgifterna höjas. 

Jag vill skapa medvetenhet kring denna fråga då det finns en hel del som vi alla kan göra så att vi slipper extra kostnader för onödiga insatser. T.ex. kan vi slänga våra hushållssopor i sopnedkasten, låta bli att ställa kartonger och annat skräp ”där vi känner för”. Vi gör rent efter oss när vi använt tvättstugorna.  Om detta inte fungerar så är det tyvärr så att vi måste köpa extra tjänster som t.ex. bortforsling av kartonger, reparation av tvättmaskinerna, anlita låssmeder o. dyl. Kort sagt – om vi hjälps åt att vara rädda om våra fastigheter så kan vi slippa onödiga extra utgifter.

Denna lista kan göras lång men jag tror jag fått fram mitt budskap – dvs. att vi alla betalar för samtliga kostnader, hur kan vi fortsätta hjälpas åt att hålla dessa kostnader nere?

En annan sak som efterfrågats är en telefon så man kan ringa till oss i styrelsen. Vi ska titta på möjligheterna till att ha en sådan men tills dess så går det alltid bra att maila på info@brfkorpkulla1.se. Vi kollar mailen flera gånger om dagen. 

Väl mött!

Styrelsen / Jennyfer

Rulla till toppen