Info om hissarna

Under vecka 48 kommer ManKan Hiss till föreningen för att gå igenom samtliga hissar. Hissarna kommer uppdragderas i form av utbyte av komponenter och genomgång av programvaran. Detta kan innebära att vissa hissar kommer att stå still i några timmar under dagarna. Om hissen kommer vara ur drift längre än så, kommer ManKan att avisera om detta.

Detta arbete kan komma att påverka några av er, men vi utför detta för att slippa de driftstopp vi länge brottats med i föreningen och ber därför om ert tålamod.

Styrelsen

Rulla till toppen