Centralvägen 5

En stamspolning kommer att genomföras på Centralvägen 5. Datum för detta är 4 – 5 februari. Mer info om detta kommer att aviseras till berörda boenden men det är viktigt att alla lämnar tillträde till sina bostäder.

Rulla till toppen