Gällande Telenor

Många har mottagit ett brev från Telenor om uppsägningen av vårt gruppanslutningsavtal. Detta vart lite olyckligt då styrelsen planerade att ikväll gå ut med denna information till samtliga innan Telenor skulle.

Föreningen kommer från och med 1 oktober 2020 få en ny bredbandsleverantör. Vår nya leverantör kommer att vara Bahnhof.

Anledningen till detta är att få ner kostnaden för alla boende och öka hastigheten på bredbandet. Idag har vi en avgift på 190kr för 250/250 Mbit och med det nya avtalet kommer vi ha 1000/1000 Mbit för 85kr.

Med anledning av detta behöver samtliga boende byta ut sina routrar.

Varje hushåll kommer att under följande dagar ha möjlighet att komma till föreningslokalen på Kvarnvägen 5B för att hämta sin nya router (från Bahnhof).

Lördag den 19 september      kl 11:00 – 15:00

Söndag den 27 september     kl 11:00 – 15:00

Sedan kommer varje hushåll skicka tillbaka sin gamla router till Telenor med avin som ni mottagit i brevlådan. Vänligen se Telenors informationsbrev du har erhållit i brevlådan.

När det gäller IP telefoni kommer denna tjänst från Telenor att upphöra och om ni önskar behålla ert nuvarande telefonnummer måste ni portera det till Bahnhof (detta gör dom på er begäran, ring deras kundservice på 010 – 510 00 00).

TV från Telenor kommer inte att fungera på Bahnhofs bredband. Om möjligt bör ni därför säga upp ert TV-abonnemang hos Telenor och teckna ett nytt avtal med Bahnhof för TV.

Om ni inte kan eller vill sluta med Telenors IP TV måste ni ligga kvar på Telenors bredband och teckna ett privat bredbands abonnemang för detta.

Observera att kabel-TV från ComHem inte berörs av detta. Det är bara om ni har TV via Telenor som detta gäller.

Ett utskick kommer att delas ut till samtliga tillsammans med information från Bahnhof.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

Rulla till toppen