OVK

Nu är ombesiktningen av våra ventilationsaggregat avslutad, och ventilationen som betjänar våra Lokalhyresgäster är nu godkänd och klar, vilket känns bra.

Men tyvärr så fick samtliga ventilationsaggregat som betjänar våra bostäder underkänt.

Ventilationsanläggningarna för våra bostäder har fått totalt 54 anmärkningar, och dessa anmärkningar beror nästan uteslutande på att vi utför renoveringar i våra bostadsrätter på ett felaktigt sätt.

Våra hus är installerade med s.k. FTX-aggregat, det innebär att vi får endast ansluta spiskåpor med timer och belysning, inga fläktar. Trots det så finns det 12 spisfläktar monterade i våra fastigheter.

Det som händer när en spisfläkt är anslutet till systemet, är att om det skulle uppstå en brand i en lägenhet, då känner husets ventilationsanläggning av det och stänger av sig för att minska spridningen av rökgaser. Men om det då finns en startad spisfläkt installerad, så fortsätter den att gå och därigenom sprida rökgaserna vidare till andra lägenheter.

En annan sak som också händer är att spisfläkten sprider matoset vidare in i andra lägenheter på grund av att den är starkare en själva systemet.

Vi kommer inom kort att skicka ut ett brev till samtliga bostadsrättsinnehavare som har fått anmärkningar på sin ventilation. Där kommer det tydligt framgå vad det är som behöver åtgärdas, och står det ”skall åtgärdas” bakom anmärkningen så måste detta ske snarast möjligt då vi kommer att göra en ombesiktning i just dessa bostäder.

Björn Jonsson

Fastighetsansvarig

Rulla till toppen