UPPROP FRÅN VALBEREDNINGEN I BRF KORPKULLA 1

Årsstämman närmar sig, och då är det dags att välja styrelseledamöter.

Före årsstämman 2021 bestod styrelsen av sju ordinarie medlemmar och två suppleanter. Av dessa valde två att avgå. Valberedningen lyckades inte rekrytera några ersättare för dessa varför styrelsen minskade till fem ordinarie medlemmar och en suppleant. Inför 2022 har ytterligare två styrelsemedlemmar aviserat sin avgång. Det är absolut nödvändigt att bryta denna trend!

Vikten av en styrelse

En bostadsrättsförening måste enligt lag ha minst tre styrelseledamöter. Oftast är det bra att ha några till, så att styrelsen fortfarande är beslutsför även om någon är sjuk eller bortrest eller faller från av andra skäl. För att styrelsen ska vara beslutsför krävs att mer än hälften av valt antal ledamöter närvarar vid styrelsemötet. Det vill säga, består styrelsen av fem ledamöter måste minst tre vara på plats för att styrelsen ska få lov att fatta beslut i frågor. Enligt våra stadgar skall styrelsen bestå av 3 – 8 ordinarie ledamöter och 1 – 4 suppleanter. Om  fler delar på uppgifterna blir det enklare för var och en.

Efter årsstämman måste vi göra en anmälan till Bolagsverket om vilka som är styrelseledamöter i vår förening – annars kommer Bolagsverket besluta om tvångslikvidation och en likvidator tillsätts. Likvidatorns uppgift är att sälja föreningens tillgångar och dela ut det som blir kvar sedan skulderna betalats till bostadsrättshavarna. Vid försäljningen upphör bostadsrätterna, och du kommer istället att bli en hyresgäst hos köparen av fastigheten. Dessutom kommer vi alla, troligen, att stå kvar med ganska stora skulder. Det kan alltså få mycket stora konsekvenser om vi inte får ihop en styrelse. Tack och lov är lösningen enkel – vi ser till att få ihop det antal ledamöter som behövs, så att vi får bo kvar i vår bostadsrättsförening.

För att en bostadsrättsförening ska fungera väl krävs ett helhetstänkande. Det är mycket kring en fastighet som ska förvaltas – allt från ekonomi och teknik till fastighetsunderhåll. Att ha en välskött bostadsrättsförening bevarar fastighetens värde. Föreningen kan köpa de flesta tjänster man behöver, men ju mera som kan utföras av föreningens medlemmar gör att månadsavgiften kan hållas nere.

Har Du själv några kunskaper Du kan bidra med i föreningen (eller vet du någon granne), hör av dig till någon av oss i valberedningen. Du kan kontakta oss via mail, SMS eller telefon. Vi vill ha dina synpunkter senast 15 december. Valberedningen för BRF Korpkulla 1:
Karl Rydling Industrivägen 28, tel. 070-2366786, karl.rydling@gmail.com
Dragana Ilic, Centralvägen 5, tel. 076-0236934, gaga66@hotmail.com

Rulla till toppen