Obehöriga i trapphuset

Det har förekommit vid två tillfällen den senaste tiden att obehöriga har varit inne i trapphusen. Uppmanar alla att tillse att porten stänger sig efter att ni går ut eller in i fastigheterna. Om det skulle vara något problem med att dörren inte stänger sig, meddela detta så vi kan se till att detta åtgärdas så fort som möjligt.

Vi kommer också att byta alla portkoder för att försäkra att dessa inte har kommit ut.

Rulla till toppen