Portkoder

Föreningen har sedan strax efter ombildningen gett ut portkoden till de företag som behöver och har ansökt om att få tillgång till våra trapphus, det kan vara för att dela ut post, reklam eller annan orsak som är nödvändig och berör samtliga boende. Den koden är endast aktiv måndag – fredag mellan vissa tider. Men även polisens larmcentral har fått tillgång till unika koder till varje hus som däremot fungerar dygnet runt.

Vi boende har fått 3 st. ”taggar” till varje lägenhet som endast skall gå till vårt ”eget” hus eller till stora garaget, och vi har även fått möjligheten att koppla vår telefon till porten för att på så sätt släppa in våra besökare.

Koden, som allmänt kallas postkoden, var densamma mellan perioden 2012-10-01 fram till 2020-11-16, och under dessa 8 år lärde sig väldigt många denna kod, oavsett om de bodde i föreningen eller inte.

Vi hade stora bekymmer med både vandalisering och obehöriga i och omkring våra fastigheter.

Efter att vi bytte samtliga koder 2020-11-16 så lugnade det ner sig väsentligt, men nu de sista månaderna så har problemen tagit ny fart. Det har återigen hittats människor sovande både i källarna så väl som på våningsplanen. Även skadegörelsen och rökningen inne i våra fastigheters gemensamhetsutrymmen har ökat den senaste tiden.

Den 10 december byttes koderna på nytt, och detta gör vi för att både skapa en tryggare miljö för samtliga boende, och för att undvika skadegörelse och i värsta fall även brand.

Postkoden kommer fortsättningsvis att bytas med tätare men ojämna intervaller, allt för att minimera spridningsrisken.

Vi är medvetna om att detta har skapat problem för en del, men då får vi försöka lösa det tillsammans på bästa möjliga sätt. Men ett utav uppdragen som ni medlemmar ger till er valda styrelse, är att skapa en säker och trygg boendemiljö.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

Rulla till toppen