Sophanteringen

Det är Prezero Recycling AB, tidigare Sita Sverige och Suez Recycling, som sköter föreningens sophämtning på uppdrag utav kommunen. Under 2015 stoppade dåvarande Sitas Huvudskyddsombud det sätt som sophanteringen utfördes, genom manuella transporter från våra soprum till gatorna.

Föreningen erbjöds och tecknade då ett avtal 2015-10-01 med Sita att hämtningen skulle ske med en liten bil i samtliga våra fastigheter. För detta betalar vi i dagsläget ca. 48 000 kr inkl. moms per månad utöver det vi betalar till kommunen.

I mitten av december förra året började vi märka av att det var problem med sophämtningen, det hämtades inte på rätt dagar och ibland inte alls. Sophämtningen skall ske 2 gånger i veckan på samtliga våra adresser utom på Centralvägen 3B, där skall det hämtas 3 gånger i veckan.

Det visade sig att deras lilla bil var trasig och att den nya de har beställt inte är tillräckligt låg för att gå in i våra garage. Detta har resulterat i att PreZero har valt att säga upp avtalet ”Hämtning med liten bil”, avtalet löper ut 2022-06-30.

Fram till dess kommer PreZero att fortsätta att hämta våra sopor genom att backa ner en större bil till vår garageport på Industrivägen 22, och rulla sopkärlen fram dit. När det gäller punkthusen så kommer de att rulla kärlen ut till gatan.

Ovan på detta så har PreZero även haft en hög sjukfrånvaro under de två senaste månaderna, vilket vi alltför tydligt har märkt av. Vi är i kontakt med kommunen för att dels få en reducering av våra kostnader, men även för att höra vad de gör för att detta skall börja fungera på rätt sätt igen.

Kommunen kommer att anlita en ny entreprenör från och med 2022-10-01, och vi kan inte räkna med att den entreprenören, vilket vi i dagsläget inte vet vem det är, har tillgång till en liten bil.

Avfallshanteringen är en utav föreningens största fasta utgifter, ca. 845 000 kr/år. Och då är det den extrahanteringen vi har haft med liten bil en starkt bidragande orsak till den höga kostnaden.

Vi ser nu över hur vi bäst kan göra för att dels uppfylla de krav som ställs på oss som fastighetsägare, men samtidigt minska våra avfallshanteringskostnader.

Arbetet pågår för fullt, och vi kommer att fortsätta att lägga ut information här på vår hemsida så fort vi vet mera.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Rulla till toppen