ORDFÖRANDE HAR ORDET

Postat den 18 februari, 2022

Just nu ligger mycket arbete på att uppdatera förvaltningsberättelsen och allt annat som skall vara klart inför kommande årsmöte, och i år kommer årsmötet att genomföras på det mera traditionella sättet i Mässingen.
Vi har även fått möjligheten att tidigarelägga stamspolningen i föreningens samtliga fastigheter. Tyvärr sker det då med kort varsel, men vi hoppas på er förståelse och hjälp för att detta skall kunna genomföras på ett bra sätt. Företaget som föreningen har anlitat heter NHS (Nordisk Högtrycksspolning) och de kommer att påbörja sin avisering med start redan nästa vecka.
Vi har även beställt återställning utav markytan vid Kvarnvägen 1–3, mer exakt tidpunkt kommer att meddelas de berörda boende och lokalhyresgäster så fort vi vet vilken vecka det skall ske.
Vi arbetar även med att se hur vi skall hantera våra hushållssopor i framtiden. Det vi vet, är att vi inte längre kan använda våra befintliga soprum. Utan nu tittar vi på olika lösningar som är hållbara både utifrån kommunens perspektiv såväl som för oss boende. Vi kommer att hålla er uppdaterade via vår hemsida så fort vi har mer information att ge ut.
Vi kommer nu att påbörja arbetet med ombesiktningar av ventilationen, vilket i detta fall betyder återbesök hos samtliga där det står ”Detta vill vi att ni åtgärdar snarast möjligt, då OVK inte kommer att bli godkänd innan Er bostad har ombesiktats.” efter själva anmärkningarna.
Glöm inte att hålla er uppdaterade genom att besöka vår hemsida med jämna mellanrum!
Ta väl hand om er, varandra och våra fastigheter!
Björn

Rulla till toppen