ORDFÖRANDE HAR ORDET

Postat den 14 juli 2022

Nya styrelsen är i full fart med sina uppdrag och vi kommer att uppdatera er
månadsvis med aktiv information gällande vår fastighet.
Besiktning av skyddsrum är utfört samt information om detta kommer ut på
föreningens hemsida.
Vi har haft möte med städbolaget för genomgång av städningen i våra trapphus
vilket vi nu hoppas skall bli till det bättre.
Tyvärr så måste vi återigen påminna om sophanteringen. ENBART
hushållssopor får kastas i nedkasten, vi har varje vecka stopp i nedkasten pga.
kartonger och större förpackningar som ej skall slängas i sopnedkastet.
Vi har fått ett flertal felanmälningar på ventilationen i våra fastigheter, och
detta beror på trasiga givare i undercentralen. Vi har beställt nya givare men
tyvärr är detta inget som ligger på hyllan därav byter vi ut löpande.
Vi inväntar en ny updt. Offert gällande styrsystem till ventilationsanläggningen
för att successivt byta ut det gamla.
Viktig information
Vi har felanmälningar varje vecka gällande avloppsystemet där vi måste
beställa ut filmning och spolning pga av följande
Tops / bindor/ tamponger/ våtservetter/ tvättlappar/ trasor samt övriga
tillbehör som ej skall spolas ned i vårt system
Fasta föremål som spolas ned orsakar stopp och skador i
avloppsrören samt föreningen drabbas ekonomiskt.

Nya styrelsen önskar alla en glad sommar!
Johan

Rulla till toppen