Informationsmötet 31 januari Agenda

Informationsmötet tisdag 31e januari

Ordförande hälsar alla välkomna till informationsdag.

Kort beskrivning av styrelsemedlemmar i styrelsen samt rollfördelning.
Ordförande kommer ta upp dagens punkter för genomgång och alla frågor kommer att diskuteras efter alla punkter har gåtts igenom.

Punkt 1 Information om fastighet,
Styrelsen har tagit offerter från 3st hissleverantörer för granskning,
Bäst offert har Stockholm Hisservice erbjudit, Stockholm hisservice kan tänka sig att ta över reparationerna som idag utförs av St Erik hiss.

Styrelsen har lagt in i 2023 års budget utbyte av 1st hiss

Styrelsen har tagit offerter från 3st ventilationsleverantörer för granskning,
Föreningen behöver byta ut styrsystemen gällande Centralvägen 3 & 5 till att börja med.
Med utbyte av styrsystem får föreningen även reservdelar / enheter som kan brukas i punkthusen, detta kommer förkorta leveranstiderna som idag ligger på upp till 2 månader per enhet från Schnider.

Presentera Åsa / Rune som föreningens husvärdar.

Punkt 2 Drift.
Styrelsen har idag avtal med Svefab som har hand om förvaltningen av våra hus, fortsatt felanmälan skall skickas in av boende samt märkas med namn, bostadsnr, samt vad som skadan avser. Viktigt att tänka på att boende är själva skyldiga till att underhålla sina lägenheter och vid felanmälan kan Svefab meddela att ni kommer behöva stå för kostnaden med det som ej ligger på föreningens skyldighet.
Städpulsen har fått många klagomål från boende under senaste tiden.
Styrelsen med hjälp av husvärdar har haft 3 st möten med ansvarig person från städpulsen som lagt in åtgärder för att förbättra städningen.
Städpulsens avtal avser trapp/entre samt viloplan varje vecka, gångar i källaren utförs 1 gång / månad. Soprum/förråd städas var 4e månad.
Lövhagen har hand om utemiljö samt vinterunderhåll.
Föreningen har idag nytt avtal med  Urbaser Ab som sköter sophanteringen, allas ansvar att se till att enbart hushållssopor får kastas, för att minimera kostnaden för avfall.  

Punkt 3 Parkering

Många som önskar p-plats i föreningen,
Styrelsen har en kölista som man utgår ifrån, just idag är det 9 st i kö.
Parkeringsavtal för alla nya hyresgäster.

Punkt 4 Ekonomi / Avgiftshöjning

Föreningens lånebild idag genomgång

Föreningen har för avsikt att binda upp ca 55% i fast ränta på 3år, 70% av dessa är uppbundet på 3 år. Resterande 45% ligger på mellan 1-2 års bindningstid beroende på räntemarknaden. Föreningen är tvungen att höja avgifterna med 15% samt 15% på parkering,
20% på lokalhyrorna. Detta kommer ske retroaktivt för 2023.


Punkt 5 Övriga frågor.

Rulla till toppen