Information

Till alla medlemmar boende på BRF Korpkulla 1

Vi i styrelsen vill nu informera att föreningen BRF Korpkulla 1 har nu beslutat att höja bostadsavgiften samt garagehyror försiktigt med 15% med start fr.om. den 1: a januari 2023 och 6 månader framåt för att kunna göra en helhetsbedömning av den ekonomiska situationen för föreningen ekonomiska situation.

Detta är till följd av den dåliga globala ekonomiska situationen och höga inflation som vi har idag som härled till en ökad kostnad för föreningen bland annat mycket högre elpris, ökad värmekostnad och ökade räntekostnader på vårat lån.

Ny budgetuppföljning ska göras under kvartal (Q3) för att utgöra ytligare behov för höjning av eventuella bostad/ garagesavgifter. Avgiften kommer gälla retroaktiv för perioden 2023-01-01 och kommer läggas på nästa kvartalfaktura (Q2).

Rulla till toppen