Updt gällande tvist

Hej!

För kännedom har vi fått besked från Attunda tingsrätt att tidpunkten för meddelande av dom har skjutits upp till 24 mars 2023 kl 11.00.

Vi har inte fått någon motivering för förskjutningen.
Enl advokatfirman Cederquist KB är det inte ovanligt i större och komplexa mål.

Vi kommer updt denna tråd när vi får mer information.

Hälsningar
Styrelsen

Rulla till toppen