Nyhetsbrev april 2023

Hej alla,

Äntligen är våren här och våra fastigheter omgärdas av solsken och fågelkvitter. Sopning av sand från gator och trottoarer är i full gång.

Våren innebär även tid för ordinarie årsstämma. Vi kan tyvärr ännu inte gå ut med ett datum för stämman. Detta beror på att styrelsen fortfarande inväntar årsredovisningen, som sköts av Allabrf. Styrelsen arbetar dagligen med att påskynda detta, samt med de övriga problem Allabrf orsakat oss alla i närtid bl a med felaktiga avier. Kallelse till årsstämman kommer delas ut till er alla i enlighet med föreningens stadgar, dvs tidigast sex veckor innan och senast två veckor innan datum för stämman.

På tal om Allabrf vill styrelsen meddela att vi inte kommer fortsätta avtalet med dem som ekonomisk förvaltare. Bakgrunden är helt enkelt att Allabrf ej levererat det vi avtalat och förväntat oss. Vi kommer framöver att övergå till Simpleko som ekonomisk förvaltare, som haft detta uppdrag för föreningen tidigare. Vidare information om när och hur övergången sker kommer meddelas er alla i god tid.

Som ni säkert känner till har dom fallit i tingsrätten avseende föreningens tvist, information om utfallet finns sedan tidigare publicerat på hemsidan. Flera av de andra parterna i målet har redan överklagat. Även föreningen har inkommit med en överklagan, och vi inväntar således vidare handläggning i hovrätten.

Styrelsen arbetar ständigt med att förbättra informationsflödet till er medlemmar. Hemsidan uppdateras sedan en tid tillbaka mer frekvent, vilket kommer upprätthållas framåt. Vi har nu också en facebookgrupp, ”Boende i Brf Korpkulla 1”. Gruppen syftar till att skapa en grannsamverkan och informationsutbyte oss boende emellan, och utgöra ett forum för att hjälpa, tipsa och informera varandra om sådant som rör boendet i föreningen. Välkomna att gå med i gruppen, och kom ihåg att läsa och följa gruppens regler! 

Länk till facebookgruppen: https://m.facebook.com/groups/210444934956680/?ref=share

Hälsningar

Styrelsen

Rulla till toppen