Styrelsen söker förstärkning

Styrelsen sökte tidigare i år nya medlemmar och fick in en del intresseanmälningar. Det finns ett behov av att förstärka styrelsen ytterligare gällande våra ekonomiska frågor. Idag har styrelsen en ekonomiansvarig, vi önskar dela det uppdraget mellan tre styrelsemedlemmar.

Som ekonomiansvarig medverkar du i arbetet med:

  • Månatliga ekonomirapporter
  • Förberedelse av budget och bokslut tillsammans med revisor
  • Ekonomisk analys, uppföljning av avtal, likviditetsbudget, bevakning av lån, uppföljning av budget
  • Inkassoärenden
  • Lönerapportering för husvärdarna, rapportering av utlägg
  • Attestering/granskning av fakturor
  • Årlig indexuppräkning av hyresavtal

Kan du bidra med den kompetens vi söker? Kontakta valberedningen med din intresseanmälan, beskrivning av vad du kan bidra med samt CV.

Valberedningen: Karl Rydling / Dragana Ilic
karl.rydling@gmail.com / gaga66@hotmail.com

Hälsningar
Styrelsen

Rulla till toppen