Angående paraboler

Styrelsen vill påminna om att det inte är tillåtet att ha eller sätta upp parabolantenner på fastighetens fasad eller på balkongräcken. Detta framgår av föreningens ordningsregler, och beror på att felaktigt uppsatta paraboler kan utgöra risk för skada både för människor och fastigheten.

Parabolen måste befinna sig helt och hållet inom räcket för balkongen eller altanen, utan risk att falla ned. Den får inte heller placeras så den stör grannarna.

Har du en felaktigt uppsatt parabol uppmanas du att ta ner den och eventuellt återmontera den på ett godkänt sätt, detta senast den 2023-08-31. Eventuella skador i fasad eller räcken behöver givetvis återställas omgående.

Hälsningar
Styrelsen

Rulla till toppen