Datum för OVK

Under september månad kommer den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) att utföras i våra fastigheter. Det är av största vikt att vi får en godkänd anläggning denna gång. Detta innebär att samtliga boende i föreningen måste ge entreprenören (Attunda Sot & Vent) åtkomst till sin lägenhet på utsatt datum.

Om man inte har möjlighet att vara hemma eller lämna en nyckel i nyckeltuben måste man kontakta Harald Nyberg på Attunda Sot & Vent, telnr 08-594 420 55.

Lägenhetsinnehavare som inte medverkar till OVK:ns genomförande kommer att bli debiterade kostnaden för extrainsatta kontroller eller andra nödvändiga åtgärder.

Arbetet pågår mellan kl 08.00 – 15.30 och kommer att utföras enligt följande:

11/9: Rengöring vindar, Centralvägen 5, 3B
12/9: Rengöring vindar, Kvarnvägen 11, 9, 7, 5, 3, 1
Arbetet i lägenheterna utförs:
13/9: Centralvägen 5 
14/9: Centralvägen 5 
15/9: Centralvägen 3B 
18/9: Centralvägen 3B 
19/9: Industrivägen 28 
20/9: Industrivägen 26 
21/9: Industrivägen 24 
22/9: Kvarnvägen 11 
25/9: Kvarnvägen 9 
26/9: Kvarnvägen 7 
27/9: Kvarnvägen 5 
28/9: Kvarnvägen 1-3 

Hälsningar
Styrelsen

Rulla till toppen