Nyhetsbrev hösten 2023

Höstkylan är nu här och det är i full gång med lövblåsning och annat i våra utemiljöer. Stort tack till er som kom på vårt Öppet Hus den 20/9 och bidrog till en trevlig kväll! Styrelsen vill uppdatera er alla om vad som är på gång i föreningen:

Gällande årsredovisning och årsstämma fortgår ett aktivt arbete att slutföra detta. Vår tidigare ekonomiska förvaltare AllaBrf är satt i rekonstruktion, vilket försvårat att få ut våra ekonomiska underlag. Vi hoppas kunna gå ut med datum för årsstämman inom kort.

Föreningen har förlängt sitt medlemskap i Tryggare Väsby. Tryggare Väsby är en ideell förening för samverkan mellan fastighetsägare, som hjälper oss på olika sätt att öka tryggheten i och kring våra fastigheter. Exempelvis genom trygghetsvärdar, klottersanering och trygghetsvandringar. En trygghetsbesiktning kommer planeras in hos oss för att gå igenom och öka säkerheten i våra hus.

Föreningens tvist är under handläggning i hovrätten. Samtliga parter överklagade tingsrättens dom, föreningen fick prövningstillstånd för överklagan i sin helhet. En av motparterna fick inte prövningstillstånd för hela sin talan. Föreningen har erhållit ekonomisk ersättning från vårt försäkringsbolag kopplat till tvisten.

Nästa år blir det lagkrav på att sortera ut matavfall från alla hushåll och verksamheter. Samtidigt övertar kommunen ansvaret för hämtningen av matavfall och förpackningsavfall. En omställning och planering för detta pågår inom föreningen såväl som hos kommunen. Det går att läsa mer om detta på kommunens hemsida: Obligatorisk insamling av matavfall – Upplands Väsby kommun (upplandsvasby.se)

Gå gärna med i Brf Korpkulla 1:s facebookgrupp, för att ta del av uppdateringar och samverka med dina grannar – sök på ”Boende i Brf Korpkulla 1”!

Hälsningar
Styrelsen

Rulla till toppen