Håll koll i våra fastigheter

Hej,

Det är just nu en våg av inbrott i källare och dylikt, runt om i Väsby. Parallellt med att styrelsen vidtar trygghetshöjande och brottsförebyggande insatser vill vi be alla boende att hålla lite extra koll i våra hus. Se till att porten går i lås efter dig, släpp inte in okända personer. Prata med dina grannar och våga fråga om det är någon du inte känner igen! Hjälp till att ta en extra koll i källare och andra utrymmen och kontakta husvärdar eller styrelsen om något ser ut att inte stå rätt till. Tillsammans ökar vi tryggheten i våra fastigheter!

Hälsningar
Styrelsen

Rulla till toppen