Nyhetsbrev vintern 2023/24

Även om snön är fin att se på medför den att det blir mer grus i våra entréer och trapphus. På senaste tiden har vi haft problem med en del av våra hissar, vilket ibland beror på att det hamnar grus i dörrspåren. Vi vill även påminna alla boende om att vara försiktiga med hissdörrarna, då t ex sparkar eller vagnar som råkar köra in i dörrarna ofta orsakar stopp.

Som tidigare informerat blir det år 2024 lagkrav på att sortera ut matavfall från alla hushåll, och år 2027 blir det krav på att sortera förpackningsmaterial (papper, kartong, plast, glas och metall). Planeringen för detta är igång och vi ser över hur sorteringen ska lösas på bästa sätt. Eftersom detta innebär en större omställning för vår förening har kommunen givit oss dispens avseende sortering för matavfall till slutet av år 2025.

Efter ett långdraget och påstridigt arbete har styrelsen äntligen erhållit samtliga underlag till årsredovisningen från den tidigare ekonomiska förvaltaren. Allt ligger hos revisorn och så snart vi fått årsredovisningen tillhanda går kallelse till årsstämma ut till er.

Gå gärna med i Brf Korpkulla 1:s facebookgrupp, för att ta del av uppdateringar och samverka med dina grannar – sök på ”Boende i Brf Korpkulla 1”!

Hälsningar
Styrelsen

Rulla till toppen