Tips & information

Styrelsen vill tipsa om att det på måndag 17 juni kl 16:30 – 19:30 ställs ut en mobil återvinningscentral i Messingsparken (Upplysningens väg 15-21, bakom Messingen). På återvinningscentralen kan vi som bor i närheten sortera avfall, lämna in saker för återbruk samt se till att farligt avfall tas omhand på rätt sätt. Även ett bra tillfälle att hjälpa sin granne få iväg grejer! Läs mer på Sörabs hemsida om vad du kan slänga på den mobila återvinningscentralen. Återvinningen återkommer cirka varannan månad.

En del av oss har fått reklam i brevinkastet om byte till säkerhetsdörr, ett bra sätt att känna sig tryggare hemma! Tänk dock på att dörren vid ett byte måste hålla samma profil (utseende) som våra befintliga ytterdörrar, och att nyckeltuben ska finnas kvar.

Vi återkommer inom kort med sommarens nyhetsbrev, där vi bl a ska uppdatera kring vår efterlängtade årsstämma. Till dess vill vi uppmana alla medlemmar i föreningen att fundera på vad just du kan bidra med i vår förening. Vi behöver se ett ökat tillflöde till styrelse och valberedning för att vår bostadsrättsförening ska fungera och för att vi alla ska slippa bära kostnader för externa tjänster. Valberedningens Karl och Dragana välkomnar din intresseanmälan per mail – karl.rydling@gmail.com & gaga66@hotmail.com.

Hälsningar
Styrelsen

Rulla till toppen