Årsstämma

Nytt för i år är att kallelsen och tillhörande handlingar i första hand tillhandahålls digitalt. Handlingarna finns publicerade längre ned på denna sida. Du som inte har möjlighet att ta del av kallelsen digitalt och behöver hjälp att få den utskriven, kontakta husvärd Åsa på telefon/sms: 070-590 95 86 eller kontakta föreningen på mail: info@brfkorpkulla1.se. Hör av dig senast söndag 11 februari för att få handlingarna utskrivna, de läggs i din brevlåda den 12 februari.

Kallelse och handlingar

  1. Kallelse till årsstämma 2024-02-14
  2. Årsredovisning 2022 BRF Korpkulla 1
  3. Revisionsberättelse 2022 BRF Korpkulla 1
  4. Valberedningens förslag 2023

Företräde av ombud

Du som inte kan närvara på stämman har rätt att företrädas av ett ombud. Ombudet behöver då uppvisa en fullmakt. Den fullmakt som ska fyllas i hittar du här: Fullmakt till årsstämma.

Styrelsen i BRF Korpkulla 1 hälsar er varmt välkomna till stämman!

Rulla till toppen