Ordförande har ordet

Det börjar nalkas vår och det innebär att det snart är dags för Årsstämma. I år planerar vi att utföra denna stämma digitalt och tittar just nu på lösningar för detta. Kallelse med instruktioner kommer att komma i god tid.

Avtalet för föreningens ekonomiska förvaltning har sedan ombildningen löpt på. Styrelsen ansåg att det var dags att nu se över alternativen som finns och har därför sagt upp avtalet med RB/Simpleko. Avtalets sista dag blir 31 maj och vi kommer återkomma med vem som blir vår nya avtalspart. Detta innebär att månadsavierna för juni och framåt kommer ombesörjas av någon annan leverantör.

Vi har på senaste fått en del klagomål på nedskräpningen och städningen i fastigheten. Vi har därför valt att byta städbolag och hoppas på att det blir bättre. Däremot har alla som bor i vår fastighet ett eget ansvar över sina egna sopor. Det är strängt förbjudet att ställa ut sopor i trapphus, källargångar, garage, loftgångar etc. Hushållssopor ska slängas i sopnedkasten och övriga sopor ansvarar man själv för att lämna på en återvinningscentral. Vårt städbolag kommer inte plocka bort dessa sopor. Tänk på att dessa sopor utgör brandrisk.

I enlighet med fastighetsägaransvaret har styrelsen anlitat en brandkonsult som ska hjälpa föreningen säkerställa att vi följer samtliga föreskrifter enligt systematiska brandskyddsarbetet.

Väl mött!
Jennyfer

Rulla till toppen